Homepagina » Molens in Zuid Holland

Foto' groter bekijken? klik dan op de foto.                                                                                                                   

Molens in Zuid Holland

Molen de Liefde in Streefkerk is een korenmolen uit 1893 van het type achtkantige stellingmolen'. de molen is tot in 1970 is bedrijf geweest. Thans maalt de molen op vrijwillige basis. In de molen is een museum aanwezig. 

Molen Bonrepas  is een poldermolen van het type wipmolen. De molen stamt al van uit 1600. oorspronkelijk stond de molen aan de overzijde van de Vlist maar is verplaatst. De molen bemaalt de polder d.m.v. een scheprad., thans op vrijwillige basis.

Molen 2 van de molen viergang in Zevenhuizen is een 8-kantige met riet gedekte poldermolen. De molen is gebouwd  in 1729 en wordt nog bewoond.  De molen is nog altijd maalvaardig en draait  samen met de andere molens van de viergang 2 zaterdagen in de maand sinds de bemaling is overgegaan op mechanische bemalen., dit op vrijwillige basis.

De Achterlandse poldermolen is een Wipmolen in Groot Ammers uit 1596.  De molen is in 1865 bewoonbaar gemaakt en wordt vandaag de dag nog steeds bewoond. De molen is in 2006 voor het laatst gerestaureerd en bemaalt op nog steeds, zij het op vrijwillige basis. 

Molen 1 in Aarlanderveen is een poldermolen van het type 8-kantige met rietgedekte molen  en behoord bij de molen viergang aldaar. de huidige molen is niet nieuw maar heeft eerder gestaan in Zoetermeer en is in 1924 ter vervanging verplaatst naar deze plek omdat een eerdere molen uit 1786 dat jaar afbrandde.  Voor bemaling is de molen uitgerust met een scheprad.

Korenmolen de Haas Benthuizen stamt uit 1772 en is een korenmolen van het type ronde stenen stellingmolen. de molen is aan een kant wit geschilderd, en is de andere zijde van de zwart.  Na 1956 stond er alleen nog de romp maar in 1985 werd de restauratie afgerond en was de molen na verzakking weer recht gezet. Thans maalt de molen op geheel vrijwillige basis.

Molen de Vriendschap in Bleskensgraaf stamt uit 1890 en is een ronde stenen stellingmolen voor het malen van graan. Voorheen was het mogelijk om de molen binnen te varen met een schouw. tot in 1971 was de molen op commerciële basis in bedrijf en was regelmatig draaiend te zien.  thans is de molen niet meer in gebruik maar is zo nu en dan nog wel draaiend te zien op vrijwillige basis.

De Eendrachtsmolen in Zevenhuizen is een met rietgedekte 8-kantige poldermolen. van het type grondzeiler uit 1727. Tegenwoordig dient de molen als waterververser voor de rivier de Rotte. De molen wordt nog altijd bewoond. 

De Mallemolen in Gouda werd in 1804 als poldermolen gebouwd. De molen is van het type grondzeiler. De molen bleef tot 1904 in bedrijf, toen werd de bemaling overgenomen door een gemaal.  De molen werd onttakeld en ingericht als woning. Na een restauratie in 2010 is de molen na meer dan honderd jaar weer een complete molen geworden.

Molen 't Vliegend Hert in Brielle is een korenmolen uit 1985 van het type open standerdmolen. de molen staat op de plaats waar sinds de zeventiende eeuw een korenmolen heeft gestaan.  Deze molen is in 1696 door een stenen stellingmolen vervangen, daarna zijn er twee molens op deze plaats geheel afgebrand. Pas in 1970 werden tijdens een restauratie van de oude vesting delen van de oude standerdmolen aangetroffen. Men besloot hierop een molen te bouwen die een replica zou zijn van de vroegere standerdmolen.

Korenmolen 't Slot is een stelling korenmolen in Gouda. De molen is in 1832 gebouwd als vervanging van een eerdere achtkante stellingmolen die in 1831 door brand werd verwoest. Het is de derde molen op de plaats waar het kasteel Ter Gouw ooit heeft gestaan. De eerste molen op die plaats dateerde van 1581. De molen is gerestaureerd in 2005 en sindsdien maalt de molen op vrijwillige basis.

De Zwanenburger poldermolen in Warmond is een molen van het type ronde stenen grondzeiler. De molen stamt uit 1805 en staat op een eiland in de Kagerplassen. De molen heeft de polder bemalen totdat in 1959, toen werd er een scheur ontdekt in de bovenas, daarna is de molen gerestaureerd en bemaalt nu een deel van de polder op geheel vrijwillige basis.

Stellingkorenmolen de Vier Winden in Terbregge is gebouwd in 1776 aan de Rotte. Tot in 1964 is er graan gemalen met de molen, thans is de molen niet meer in gebruik. Onder in de molen worden meelproducten verkocht en meestal draait de Vier Winden gedurende de openingstijden van de winkel.

Molen de Roode wip in Hazerswoude is een poldermolen van het type wipmolen uit 1639 die een eerdere en kleinere molen uit 1567 op een andere plaats verving. In 1708 is het bovenhuis tijdens een storm van de molen gewaaid en werd direct gerestaureerd.  De Roode Wip is tot in 1957 in bedrijf geweest. In 1990 is er 'n speciaal circuit aangelegd zodat de molen weer aan bemaling kon doen.

Molen de lelie in Rotterdam is een snuifmolen (snuiftabak) van het type stellingmolen met riet gedekte romp. Onder de molen staan voorraadschuren. De molen is gebouw in 1740 op een andere plaats en had toen de naam Ezel. In 1840 werd de molen overgeplaatst naar zijn huidige plaats aan de Kralingseplas. De molen maalt nog steeds snuiftabak en specerijen, maar dan op vrijwillige basis.

Molen de ster is evenals molen de Lelie een snuifmolen in Rotterdam en staat vlak bij die molen aan de Kralingseplas. De molen stamt uit 1866 en is eveneens een stellingmolen met riet gedekte romp. De molen is gebouwd op de fundering van een eerdere korenmolen met dezelfde naam, die in 1865 afbrandde. Ook deze molen brandde af in juli 1962 en werd las weer in 1969 herbouwd. ook deze molen maalt snuiftabak en specerijen op vrijwillige basis.

Stellingmolen de Hoop in Maassluis is een ronde stenen korenmolen uit 1690. In september 1963 is de bovenas van de molen gebroken en stortte het wiekenhuis naar beneden, dwars door de stelling heen, dit werd hersteld rond 1970. Na dit voorval heeft de molen niet meer bedrijfsmatig gemalen, wel op vrijwillige basis.

De Wipmolen in Hazerswoude is een poldermolen en stam uit 1636, hij was tot 1957 in bedrijf en is daarna in verval geraakt. Om erger te voorkomen werd de molen onttakeld en het scheprad verwijderd. Na diverse restauraties tussen 1976 en 1986 is de Geremolen weer draaivaardig en in 2013 werd hij ook weer maalvaardig gemaakt. De molen wordt nog steeds bewoond.

De Stadsmolen in Leiden is een fles-vormige poldermolen en stamt uit 1856. De sterk flesvormig gemetselde molen is tot 1966 in bedrijf geweest. In 1979 is de molen gerestaureerd, waarbij de romp op diverse plekken bleek te zijn gescheurd. De molen is toen tot op de grond afgebroken  en opnieuw op gemetseld. Een deel van de polder wordt op vrijwillige basis nog steeds bemalen door de stadsmolen.

Molen de Windlust in Nieuwerkerk a/d IJssel is een ronde stenen stellingkorenmolen en staat op de oever van Hollandse IJssel.  de molen is bebouwd in 1636. In 1952 stopte het met malen en werd buiten bedrijf gesteld. De kap en wieken werden verwijderd en de romp werd daarna gebruikt als opslag voor 'n graanbedrijf. Pas in 2003 is de molen gerestaureerd en circa  8 meter verplaatst en 4,5 meter verhoogd,  onder de oude molen is een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap gebouwd. Het binnenwerk van de Windlust is herbouwd en de molen draait nu op vrijwillige basis, de meel productie wordt in een winkel onder de molen verkocht.

De Kleine tiendwegmolen in Streefkerk is een wippoldermolen en dateert van voor 1751. De molen was tot 1951 in bedrijf. Rond  1977 is de molen ingrijpend gerestaureerd en is nog steeds maalvaardig, Voor bemaling is er een speciaal circuit voor de molen aangelegd. voorheen werd de molen bewoond, nu is het een museum. 

De Achtkantige molen in Groot Ammers is naamloos en is een poldermolen van het type grondzeiler.  De molen is in 1805 gebouwd ter vervanging van een wipmolen, die eerder dat jaar afbrandde. De Achtkante Molen is uitgerust met een scheprad dat smaller is dan dat van de andere molens in de polder, waardoor de molen de kleinste hoeveelheid water maalt. De molen was tot 1964 in bedrijf en is in 1972 en 1992 gerestaureerd en bemaalt nu op vrijwillige basis. 

De naamloze korenmolen in Rockanje is een grondzeiler die stamt uit 1718. Het is de opvolger van een in het jaar ervoor omgewaaide standerdmolen. De molen is voor het laatst in 1988 gerestaureerd daarna is de toestand achteruitgegaan en stond de molen een aantal jaren stil. en kwam zonder kap en wieken te staan. Sinds begin 2008 heeft de molen een nieuwe eigenaar die de molen in 2009 heeft laten opknappen. De molen draait weer sinds voorjaar 2009 op vrijwillige basis.

Korenmolen De Hoop in Hellevoetsluis stamt uit 1801 en is een ronde stenen stelling korenmolen. de molen is gerestaureerd en werd in juni 1967 feestelijk heropend. De molen is gelegen in de oude vesting van de stad en de woning wordt nog steeds bewoond door de molenaar. de molen maalt tegenwoordig op vrijwillige basis.

Molen de Arkduif in Bodegraven is een stelling korenmolen uit 1697 en staat aan de rivier de Oude Rijn.  In 1954 werd de molen voor het eerst gerestaureerd en in 1982 was de laatste restauratie.  De molen maalt thans op vrijwillige basis en het molenhuis is thans in gebruik als bierbrouwerij en restaurant.